Cum se calculează salariul

Algoritmul de calcul al salariului brut lunar se realizează în funcţie de rezultatul împărţirii salariului la numărul zilelor lucrătoare din lună, înmulţit cu numărul zilelor lucrate (totalul zilelor lucrate minus celor aflate în concediu fără plată, de concediu medical, etc.)

 Pentru determinarea salariului, se poate face calcul şi la nivelul din lună. Temeiul legal al algoritmului decurge din coroborarea prevederilor articolului 17, alineatul 3, litera k şi l şi articolul 164 al Codului Muncii republicat şi al prevederilor din contractul individual de muncă OMMSS numărul 64 din 2003 în privinţa aprobării modelului-cadru al contractului individual de muncă, aşa cum a fost modificat prin OMSS numărul 1616 din 2011.

Aşadar, durata normală a muncii se face în mod obligatoriu în ore pe zi şi în ore pe săptămână. Contractul de muncă cuprinde salariul de bază, elemente constitutive ale salariului, precum şi repetarea periodică a încasării salariului cuvenit salariatului.

Luând în vedere acest fapt, raportarea salariului determinat potrivit literei k la norma de timp prevăzută la litera l din Codul Muncii republicat este firească.

 Trebuie luat în calcul etalonul obligatoriu stabilit la articolul 164, alineatul 2 din Codul Muncii republicat, potrivit căruia angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară. Aşadar, etalonul este reprezentat de salariul de bază brut orar. Salariul lunar (obligatoriu, având în vedere obligaţia de plata şi de determinare a salariului cel putin lunar, potrivit articolului166, alineatul 1 din Codul Muncii) care se cuvine, decis prin contractul de muncă, să fie hotărât potrivit perioadei lucrate stabilită în funcţie de ore (zile) de prezenţă în lună. Pentru plata muncii suplimentare, în conformitate cu articolul 122 din Codul Muncii republicat, salariatul are parte de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Aceleaşi formulare se regăsesc şi în cazul sporurilor de noapte (articolul 123 din Codul Muncii).

Cine nu se pricepe poate apela cu incredere la o firma care ofera servicii salarizare.

No comments:

Post a Comment